Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
22-24 Eylül 2021

Özet Gönderim Son Tarihi
15 Temmuz 2021

Kabul Edilen Bildirilerin Açıklama Tarihi
09 Ağustos 2021

Erken Kayıt Son Tarihi
16 Ağustos 2021

Kayıt Son Tarihi
01 Eylül 2021

Tam Metin Gönderim Son Tarihi
Tam metinler sunum esnasındaki eleştiri ve tartışmalara göre düzenlenerek
30 Eylül 2021 tarihine kadar sisteme yüklenebilir.

info.icontrends@gmail.com

Online bildiri özeti toplama sistemi Zkongre