Yayın Olanakları

Dergi anlaşmalarımız devam etmektedir. Bu sayfa anlaşmalar tamamlandıkça bu sayfalar güncellenecektir.

Uluslararası Kitap Bölümü

Açıklanacaktır.

Uluslararası Dergide Makale

 • Virtus
  • Taranan İndeks
   • Google Scholars
   • Scientific Indexing Services
   • International Innovative Journal Impact Factor
   • Citefactor
   • ResearchBib
   • Scientific Journal Impact Factor (SJIFactor)
   • The Directory of Research Journal Indexing (DRJI)
   • International Standard Serial Number
   • İlk Yayım Tarihi: 2014
Online bildiri özeti toplama sistemi Zkongre