Önemli Tarihler

Özet Gönderim Son Tarihi
15 Nisan 2020

04 Mayıs 2020

Kabul Edilen Bildirilerin Açıklama Tarihi
07 Mayıs 2020

Erken Kayıt Son Tarihi
16 Mayıs 2020

Kayıt Son Tarihi
05 Haziran 2020

Tam Metin Gönderim Son Tarihi
Tam metinler sunum esnasındaki eleştiri ve tartışmalara göre düzenlenerek
30 Temmuz 2020 tarihine kadar sisteme yüklenebilir.

info.icontrends@gmail.com

Online bildiri özeti toplama sistemi Zkongre