Önemli Tarihler

Özet Gönderim Son Tarihi
01 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019

Tam Metin Gönderim Son Tarihi
Tam metinler sunum esnasındaki eleştiri ve tartışmalara göre düzenlenerek
30 Ağustos 2019 tarihine kadar sisteme yüklenebilir.

Erken Kayıt Son Tarihi
10 Mayıs 2019

Kayıt Son Tarihi
28 Haziran 2019

info.icontrends@gmail.com

Davet Mektubu

Değerli Meslektaşlarım, 

İlki 2017 yılında Barselona’da, İkincisi 2018 yılında Roma’da gerçekleştirilen ICONTRENS (Uluslararası Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Yeni Trendler Kongresi) Kongresinin üçüncüsü Ağustos ayında Prag şehrinde düzenlenecektir. Uluslararası akademik bir birlik olan Young Scholars Union tarafından düzenlenen bu kongre; Bilim, Mühendislik ve Teknoloji alanında son yıllarda ortaya çıkan yeni trendlerle ilgili araştırmaları kabul etmektedir. Bu kongre, yeni ufuklara açılan gelişmeleri, zorlukları, fırsatları ve gelecekteki eğilimleri tartışmak için araştırmacılar, bilim adamları, mühendisler ve uygulayıcılar için bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır.  

Gönderilen bildiriler öncelikle kongre ile ilgisi, özgünlüğü, içeriği, doğruluğu ve alana verdiği katkısı temelinde kör hakem sürecine tabi tutulmaktadır. Sunulan bildiriler, içinde SCI indeksi olmak üzere toplam 5 dergide ve uluslararası kitap bölümü olarak yayınlanma fırsatı bulacaktır.  

Sizleri, Avrupa’nın Romantizm şehrinde, bilimsel çalışmalarınızı paylaşmak ve ileriki yıllar için , özellikle bilime gönül vermiş genç bilim insanlarını bir araya getirerek ortak çalışma gruplarının oluşturulmasına katkı vermeye davet ediyoruz. 

Kongre dili İngilizce, Rusça ve Türkçe'dir.

Kongre Başkanı
Doç. Dr. Kamala GAHRAMANOVA

Online bildiri özeti toplama sistemi Zkongre